Współorganizatorzy
 
 
Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Prof. dr hab. n. med. Hubert Wolski
Prof. dr hab. n. med. 
Włodzimierz Sawicki
 
 
W Konferencji zapowiedzieli udział

Prof. dr hab. n. med. Paweł Basta
Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek
Dr n. med. Krzysztof Bereza
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Boroń
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski
Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Czajkowski
Prof. dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz
Prof. dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Prof. dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gryglewski
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Grzybowska
Dr n. med. Marcin Hetnał
Prof. dr hab. n. med. Robert Jach
Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kluz
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
Prof dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
Prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
Prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry
Prof. dr hab. n. med. Janusz Menkiszak
Dr n. med. 
Marcin Misiek
       
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski
Dr n. med. Błażej Nowakowski
Prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Nowosielski
Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Panek
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Roszak
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach
Prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko
Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
Prof. dr hab. n. med. Sebastian Szubert
Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarkowski
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
Prof. dr hab. n. med. Hubert Wolski
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia